Wat kunt u brengen:

Kleine spullen kunnenwij in ontvangst nemen. We hebben geen plaats voor meubels en grote goederen.

We kunnen u wel doorverwijzen naar instanties die dee wel inontvangstnemen. Voor adressen klik hier.

De navolgende goederen nemen we niet aan:

  • printers
  • computers
  • tv-toestellen
  • dekens en dekbedden
  • kleding

IJzer zamelen we wel in.

Mocht u vragen hebben of we iets aannemen dan zijn we per. mail bereikbaar:

  • rhoon@tweedekanswinkel.com
  • wereldwinkelrhoon@gmail.com