ANBI gegevens

 Naam instelling

 Wereldwinkel Rhoon

 RSIN

 8135.19.044

 Vestigingsadres

Julianastraat 36 3161 AK Rhoon

 Telefoonnummer

 06 31919155

 E-mail adres

 

Doelstelling

In de Wereldwinkel gaan commercie en idealen hand in hand. De Wereldwinkel verkoopt authentieke producten met een hedendaags tintje uit ontwikkelingslanden. De makers zijn bijvoorbeeld Mexicaanse koffieboeren, Balinese houtsnijders en Thaise keramisten. Sommigen hebben een eigen bedrijfje, anderen werken in kleine fabrieken. Allemaal mensen die, zoals iedereen, recht hebben op een woning, voedsel, scholing en medische zorg. In de gewone handel blijven zij vaak onzichtbaar en ongehoord. En verdienen ze met hun werk een ongeregeld inkomen waar ze met moeite van kunnen bestaan.  In de Wereldwinkel kunnen de makers wel hun verhaal kwijt. Hoe ze met weinig middelen die prachtige producten maken en wat ze nodig hebben om hun bedrijf te kunnen verbeteren. Zo kunnen ze een beter bestaan opbouwen.

Wat wil de Wereldwinkel

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. Gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. De Wereldwinkel geeft de koffieboeren, houtsnijders en keramisten een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De Wereldwinkels vinden dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt kunnen krijgen. Met de verkoop van producten laten zij zien dat handel ook anders kan. En bieden zij de Nederlandse consument een keuze. Koop je een cadeau in de Wereldwinkel, dan draag je bij aan de ontwikkeling van de makers.

Verkoopfilosofie

De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

De organisatie

De Wereldwinkels zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. De vereniging lobbyt op internationaal niveau voor een rechtvaardige wereldhandel. De vereniging controleert ook de bedrijven die eerlijke handel leveren op de criteria van eerlijke handel. De winkels ontvangen ook ondersteuning bij de exploitatie, waaronder inkoopadviezen, sturing op verkoopcijfers en marketing communicatiemiddelen.

Geschiedenis

Op de UNCTAD conferentie in New Delhi, 1968, vroegen de derde wereldlanden om hun producten een vrijere toegang te geven tot de Westerse markt. Ze kregen nul op rekest. De journalist Dirk Scherpenzeel riep na afloop op om ‘Derde Wereldwinkels’ te beginnen om toch iets te doen. Op 1 april 1969 opende de eerste Wereldwinkel in Breukelen. Het doel was de wereldhandel te veranderen door de afzet van producenten in de derde wereld te vergroten, voorlichting aan het publiek te geven en politieke campagnes te voeren. Er kwamen meer Wereldwinkels en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels werd opgericht. In de jaren ’70 voerden de winkels veel actie. Van ‘Suriname vrij nu’ naast de boycotcampagne van Angolakoffie. Het eigenlijke werk kreeg nauwelijks aandacht: het verkopen van producten. In de jaren ’80 professionaliseerde de verkoop. Nu werken de Wereldwinkels met een winkelconcept zoals dat in de retail gebruikelijk is.

Actueel beleidsplan

Wereldwinkel  Albrandswaard bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie. Wereldwinkel Albrandswaard  is lid van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, en bundelt zo haar kracht met 270 andere Wereldwinkels. Samen vergroten ze de kansen voor onze producenten door fairtrade in Nederland te laten groeien, via onze winkels en daarbuiten.

Activiteiten

Wereldwinkel Albrandswaard vergroot de kansen voor producenten, door fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:

  • verkoop en promotie van fairtrade cadeaus;
  • het bevorderen van fairtrade buiten de Wereldwinkel door acties en campagnes;
  • bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen.

Financiering

Door verkoop producten en giften.

Beheer van het vermogen

Geen

Besteding van  het vermogen

Geen

Samenstelling en functies van het bestuur (per september 2022)

Voorzitter: Johan Wolfwinkel
Secretaris: Jacqueline Sternburg
Penningmeester Gerard Brussaard

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Albrandswaard heeft geen personeel in dienst maar werkt met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen onkostenvergoeding 

Verslag Stichting Wereldwinkel Rhoon over het jaar 2022

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Johan van Wolfswinkel
Secretaris: Jacqueline Sternburg
Penningmeester: Gerard Brussaard

 

Naast het bestuur functioneert een kerngroep bestaande uit:

Food: Gerard Brussaard
Non-Food: Greet de Lange
Rooster: Gerard Brussaard
Kerstpakketten: Johan van Wolfswinkel
Markten: Greet de Lange
Website: Gerard Brussaard

Vergaderingen

Het bestuur en de kerngroep  kwamen vijf keer bij elkaar. De voornaamste bespreekpunten waren de dagelijkse gang van zaken.  In augustus 2017 is de Wereldwinkel verhuisd naar haar nieuwe locatie aan de Julianastraat 36 in Rhoon.

De begroting 2022 en jaarrekening 2021 zijn vastgesteld.

Markten

In 2022 hebben we deelgenomen aan de herfstmarkt in Poortugaal

Financiën

De jaarrekening 2022  is door het bestuur vastgesteld. 

 
Resultatenrekening 2022 Wereldwinkel & TweedekansWinkel            
    2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022
Verkopen                  
Wereldwinkel    €      18.098,00     €  10.047,00     €   11.309,00     €       11.827,00   
TweedekansWinkel    €      16.815,00   €     34.913,00   €  25.140,00   €   35.187,00   €   26.837,00   €  38.146,00   €       36.482,00   €  48.309,00 
AF: Inkopen                  
Wereldwinkel    €      10.798,00     €    9.898,00     €     7.390,00     €         8.219,00   
TweedekansWinkel    €                  -     €     10.798,00   €               -     €     9.898,00   €                -     €    7.390,00   €                    -     €    8.219,00 
Bedrijfswinst      €     24.115,00     €   25.289,00     €  30.756,00     €  40.090,00 
                   
Kosten                  
Huisvesting    €     16.630     € 19.614     €  22.025     €      23.914   
Overige kosten    €       2.694     €   3.180     €    2.932     €        3.460   
Omzetbelasting    €          956     €   1.500     €    1.275     €        2.592   
Rente    €          (40)  €    20.240   €         (5)  €  24.289     € 26.232     € 29.966 
       €      3.875     €    1.000     €   4.524     € 10.124 
Bijdrage St. Vr. Casalumina    €      3.800     €    4.000     €   4.484     € 10.000 
Resultaat    voordelig   €           75   nadelig    €   (3.000)  voordelig   €        40   voordelig   €      124 
                   
Balans per 31 december 2018 2019 2020 2021 2022      
Debet:                  
Kas, bank, giro    €           21.054   €          21.000   €       21.145   €        21.557   €        21.101       
Voorraad    €             5.000   €            4.700   €         2.860   €          2.510   €                -         
Vooruitbetaald    €                639   €            1.755             
     €           26.693   €          27.455   €       24.005   €        24.067   €        21.101       
Credit:                  
Crediteuren    €             5.649   €            6.337   €         5.887   €          5.909   €          2.822       
Eigen kapitaal    €           23.920   €          21.044   €       21.118   €        18.118   €        18.156       
     €           29.569   €          27.381   €       27.005   €        24.027   €        20.978       
     €           (2.876)  €                 74   €        (3.000)  €               40   €             123       
     verlies   winst   verlies   winst   winst  08 januari 2023 @gbr